Koszyk 0

Zwroty

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:

Towar prosimy odesłać na adres magazynu firmy Kredania – Polska Sp. z o.o. :
PHU VENTUS, ulica Brzeska 97a, 08-110 Siedlce

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat

Kredania Polska Sp. z o.o., ul. Gołkowska 19, 02 – 905  Warszawa,

tel. 022/651-77-34, fax. 022/642-27-55, e-mail: sklep@globtroter.waw.pl

Ja/ My* niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data odbioru towaru …………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta(-ów) …………………………………………………………………………………………..

Adres Klienta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(ów) ……………………………………..(tylko w przypadku przesłania wersji papierowej)

Data ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku zgody zwrotu płatności na rachunek bankowy prosimy o podanie następujących danych:

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz adres właściciela powyższego rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić