Koszyk 0

Regulamin

Postanowienia ogólne
Sklep jest własnością firmy Kredania – Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Gołkowskiej 19, wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem: 0000054589, numer REGON: 010312453, NIP: 113 00 58 056.

Zasady dokonywania zakupów

Ceny

Realizacja zamówienia:

Sposoby płatności

Zasady zwrotu towaru

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat

Kredania Polska Sp. z o.o., ul. Gołkowska 19, 02 – 905  Warszawa,

tel. 022/651-77-34, fax. 022/642-27-55, e-mail: sklep@globtroter.waw.pl

Ja/ My* niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data odbioru towaru …………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta(-ów) …………………………………………………………………………………………..

Adres Klienta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(ów) ……………………………………..(tylko w przypadku przesłania wersji papierowej)

Data ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku zgody zwrotu płatności na rachunek bankowy prosimy o podanie następujących danych:

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz adres właściciela powyższego rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Reklamacje

  • naprawa towaru/ wymiana towaru na wolny od wad

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep możeodmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niewmożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów:

  •  obniżenie ceny/ zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeśli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwqe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientiwi równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Zasady zwrotu towaru”.

 

Inne